Toets ik omgevingsvergunning milieu voor oprichting of wijziging van veehouderij type C aan de ammoniak- en geurvoorschriften van § 3.5.8 Activiteitenbesluit of aan de Wav/Wgv?

Vraag

Moet het bevoegd gezag de omgevingsvergunning voor een veehouderij type C-bedrijf toetsen aan de Wet geurhinder en veehouderij en de Wet ammoniak en veehouderij? Of aan de ammoniak- en geurvoorschriften van paragraaf 3.5.8 Activiteitenbesluit?

Antwoord

Het toetsingskader voor een omgevingsvergunning milieu voor zo'n type C-veehouderij is de Wet ammoniak en veehouderij (Wav) en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). En dus niet de ammoniak- en geurvoorschriften van paragraaf 3.5.8 van het Activiteitenbesluit (te weten artikel 3.112 tot en met 3.119).

Bij het ontwerpbesluit inbouw van de landbouwactiviteiten (pdf, 101 kB) was in artikel 1.4 van het Inbouwbesluit aanvankelijk vermeld dat artikel 3.113 tot en met 3.121 niet van toepassing zijn voor type C bedrijven. Later is dit veranderd: bij de wijziging derde tranche is artikel 1.4 gewijzigd en de uitzondering voor Wav en Wgv is verplaatst van artikel 1.4 naar artikel 3 Activiteitenbesluit. Daarbij is echter abusievelijk de uitzondering over 3.113 tot en met 3.121 verdwenen.

Met reparatie van het Activiteitenbesluit (pdf, 217 kB) (onderdeel S) is dit per 1 maart 2014 aangepast.