Legionella

Legionella kan zich onder meer ontwikkelen in leidingwater, (zwem-)badwater, koelwater in koeltorens en ander proceswater. Voor legionellapreventie in drinkwater zijn er de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en bijbehorende - Regeling. Drinkwaterbedrijven en de Inspectie Leefomgeving en Transport houden toezicht.

Voor proceswater zoals bijvoorbeeld spoelwater bij slachthuizen, of groentenwassers of "grijs water" voorziet de Arbo-regelgeving in de preventie van legionellabesmetting voor werknemers. De Arbeidsinspectie houdt toezicht.

Voor koelwater in natte koeltorens verplicht het Activiteitenbesluit degene die een inrichting drijft risico's voor de omgeving en ongewone voorvallen te voorkomen. Gemeenten, provincies of het Rijk houden toezicht.

Voor zwembadwater zijn in het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz), in hoofdstuk 2, voorschriften ter preventie van legionellabesmetting opgenomen. Gedeputeerde Staten zijn verantwoordelijk voor het toezicht.

Het Infoblad Legionellapreventie in waterinstallaties - regels en toezicht (november 2012) (pdf, 222 kB) biedt met het  stroomschema Regelgeving en toezichthouder inzicht.

  • Om wat voor locaties en installaties gaat het?
  • Aan welke regels moet een eigenaar of beheerder van een waterinstallatie voldoen?
  • Met welke toezichthouder krijgt hij te maken?

Elk systeem vereist een eigen risicoinventarisatie, probleemoplossing en beheersplan. Het Infoblad is opgesteld door het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Links en artikelen

Uw onderwerpen

OmgevingsAcademie NL

handen op elkaar

Training Toezicht houden bij natte koeltorens