Berekening van het oplosmiddelenverbruik

Het VOS-verbruik moet worden bepaald door het aantal kg VOS dat in de activiteit is ingezet (I1), te verminderen met het aantal kg dat is teruggewonnen voor hergebruik buiten de activiteit (O8).

Oplosmiddelenverbruik = I1-O8

Tot O8 behoren die oplosmiddelen die intern worden opgewerkt, maar vervolgens bij een ander bedrijf of binnen hetzelfde bedrijf voor een andere activiteit worden ingezet. Oplosmiddelen die intern worden opgewerkt en ingezet bij dezelfde activiteit worden niet tot de ingezette hoeveelheid VOS (I1) gerekend.