Tabel met activiteiten en verbruiksdrempels van afdeling 2.11 Activiteitenbesluit, oplosmiddeleninstallaties

Afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit, Oplosmiddeleninstallaties, kan van toepassing zijn op type B en C inrichtingen.

De afdeling is van toepassing op inrichtingen waar een of meer activiteiten met oplosmiddelen uit bijlage VII van de Richtlijn industriële emissies plaatsvinden. Daarbij is het VOS-verbruik gelijk aan of hoger dan de drempel uit deze bijlage.

Voor type B inrichtingen is in het Activiteitenbesluit bij activiteiten in hoofdstuk 3 of 4 aangegeven of afdeling 2.11 van toepassing kan zijn. Is afdeling 2.11 daadwerkelijk van toepassing? Dan geldt een vrijstelling van de meeste VOS-voorschriften in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit.

Let wel dat emissies van andere stoffen, zeer zorgwekkende stoffen of geur niet in afdeling 2.11 worden behandeld. Daarvoor gelden aanvullend artikel 2.5, 2.4 en 2.7a van afdeling 2.3 lucht en geur.

In de onderstaande tabel zijn de oplosmiddelenactiviteiten, de juridische beschrijvingen en de verbruiksdrempels samengevat.


Heatsetrotatie (activiteit 1)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Drukken

Een activiteit waarbij tekst en/of afbeeldingen worden gereproduceerd door met behulp van een beelddrager inkt, op ongeacht welk soort oppervlak aan te brengen. Hieronder vallen ook daarmee samenhangende lak-, coating- en lamineertechnieken. Onder hoofdstuk V vallen alleen de volgende deelprocessen:

 • ......
 • heatsetrotatie-offset: een rotatiedrukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een beelddrager waarop de drukkende delen en de niet-drukkende delen in hetzelfde vlak liggen, waarbij rotatie inhoudt dat het te bedrukken materiaal niet als aparte vellen maar van een rol in de machine wordt gevoerd. Het niet-drukkende deel wordt zodanig behandeld dat het water aantrekt en derhalve de inkt afstoot. Het drukkende deel wordt zodanig behandeld dat het inkt opneemt en overbrengt op het te bedrukken oppervlak. De verdamping vindt plaats in een oven, waar het bedrukte materiaal met warme lucht wordt verwarmd;

 • ..

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Toelichting:

Heatsetrotatie

Alle activiteiten van offsetrotatie waarbij de droging van de inkt plaatsvindt in een oven die met warme lucht wordt verwarmd. Vellenoffset, coldsetrotatie en offset met UV- of IR-inkten vallen hier niet onder.

Chemisch reinigen (activiteit 11)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Chemisch reinigen

Alle industriële of commerciële activiteiten waarbij VOS worden gebruikt in een installatie voor het schoonmaken van kleren, meubelstoffen en soortgelijke consumptiegoederen, met uitzondering van het handmatig verwijderen van vlekken in de textiel- en de kledingindustrie.

Illustratiediepdruk (activiteit 2)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Drukken

Een activiteit waarbij tekst en/of afbeeldingen worden gereproduceerd door met behulp van een beelddrager inkt, op ongeacht welk soort oppervlak aan te brengen. Hieronder vallen ook daarmee samenhangende lak-, coating- en lamineertechnieken. Onder hoofdstuk V vallen alleen de volgende deelprocessen:

 • ......
 • illustratiediepdruk: rotatiediepdrukactiviteit waarbij papier voor tijdschriften, brochures, catalogi of soortgelijke producten met inkt op basis van tolueen wordt bedrukt;

 • ..

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken..

Impregneren van hout (activiteit 12)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Impregneren van hout

Elke activiteit waarbij een houtverduurzamingsmiddel in het hout wordt gebracht.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Andere drukactiviteiten: rotatiediepdruk en/of flexografie, rotatiezeefdruk en lamineer- of lakeenheden (activiteit 3)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Drukken

Een activiteit waarbij tekst en/of afbeeldingen worden gereproduceerd door met behulp van een beelddrager inkt, op ongeacht welk soort oppervlak aan te brengen. Hieronder vallen ook daarmee samenhangende lak-, coating- en lamineertechnieken. Onder hoofdstuk V vallen alleen de volgende deelprocessen:

 1. flexografie: een drukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een beelddrager van rubber of elastische fotopolymeren, waarop de drukkende delen zich boven de niet-drukkende delen bevinden, en van vloeibare inkt die door verdamping droogt;
 2. ...
 3. lamineren samenhangend met een drukproces: de samenhechting van twee of meer flexibele materialen tot een laminaat;
 4. ...
 5. rotatiediepdruk: een drukactiviteit waarbij gebruik wordt gemaakt van een cilindrische beelddrager, waarop de drukkende delen lager liggen dan de niet-drukkende delen, en vloeibare inkt die door verdamping droogt. De napjes worden met inkt gevuld en het overschot wordt van de niet-drukkende delen verwijderd voordat het te bedrukken oppervlak contact met de cilinder maakt en de inkt uit de napjes trekt;
 6. rotatiezeefdruk: een rotatiedrukactiviteit waarbij de inkt door een poreuze beelddrager wordt geperst, waarbij de drukkende delen open zijn en het niet-drukkende deel wordt afgedekt, en zo op het te bedrukken oppervlak wordt gebracht en gebruik wordt gemaakt van vloeibare inkt die uitsluitend door verdamping droogt. Bij een rotatief drukproces wordt het te bedrukken materiaal niet als aparte vellen maar van een rol in de machine gebracht;
 7. lakken: een proces waarbij een lak of een kleefstof om later het verpakkingsmateriaal af te sluiten op een flexibel materiaal wordt aangebracht.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Toelichting:

Andere rotatiediepdruk, flexografie, rotatiezeefdruk, lamineer- of lakeenheden, rotatiezeefdruk op textiel/karton

Onder de werkingssfeer van deze activiteit van afdeling 2.11 valt rotatiediepdruk en/of flexografie, rotatiezeefdruk en lamineer- of lakeenheden waarbij uitsluitend inkt, lak of lijm wordt gebruikt die door verdamping droogt (ook watergedragen inkten). De activiteit valt niet onder de werkingssfeer van afdeling 2.11 als UV- of IR-inkten worden gebruikt of als er sprake is van vellenzeefdruk in plaats van rotatiezeefdruk.

Coating van leer (activiteit 13)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Coatingwerkzaamheden

Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op:

 • .....
 • leder;
 • ....

Coatingwerkzaamheden omvatten niet de coating van substraten met metalen met behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken. Als de coatingactiviteit ook een stap omvat waarbij hetzelfde artikel wordt bedrukt, ongeacht de daarbij gebruikte techniek, wordt deze stap als onderdeel van de coatingactiviteit beschouwd. Drukactiviteiten die als afzonderlijke activiteiten plaatsvinden, vallen echter niet binnen deze categorie, maar kunnen hoofdstuk V van deze richtlijn [oplosmiddeleninstallaties] vallen indien de drukactiviteit binnen het toepassingsgebied daarvan valt.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Fabricage van schoeisel (activiteit 14)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Fabricage van schoeisel

Elke activiteit met betrekking tot de fabricage van volledig schoeisel of delen daarvan.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Oppervlaktereiniging met R-stoffen (activiteit 4)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Oppervlaktereiniging

Alle activiteiten, met uitzondering van chemisch reinigen, waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt om verontreiniging van het oppervlak van materialen te verwijderen, met inbegrip van ontvetting. Een uit meer dan één stap bestaande reinigingsactiviteit die niet wordt onderbroken door een andere stap, wordt als één oppervlaktereinigingsactiviteit beschouwd.

Deze activiteit betreft niet het reinigen van apparatuur maar het reinigen van het oppervlak van producten.

Toelichting:

Activiteit 4 betreft oppervlaktereiniging met een of meer van de volgende stoffen (voor overige stoffen is activiteit 5 van toepassing):

 • H340, H350, H350i of H360f of R45, R46, R49, R60 en R61 en verplichte etikettering
 • H341 of H351 of R40 of R68 en verplichte etikettering

Lamineren van hout en kunststof (activiteit 15)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Lamineren van hout en kunststof

Elke activiteit met het oog op het aaneenhechten van hout en/of kunststof voor de vervaardiging van laminaten.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Overige oppervlaktereiniging (activiteit 5)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Oppervlaktereiniging

Alle activiteiten, met uitzondering van chemisch reinigen, waarbij organische oplosmiddelen worden gebruikt om verontreiniging van het oppervlak van materialen te verwijderen, met inbegrip van ontvetting. Een uit meer dan één stap bestaande reinigingsactiviteit die niet wordt onderbroken door een andere stap, wordt als één oppervlaktereinigingsactiviteit beschouwd.

Deze activiteit betreft niet het reinigen van apparatuur maar het reinigen van het oppervlak van producten.

Toelichting:

Indien een of meer van de volgende stoffen worden gebruikt is activiteit 4 van toepassing:

 • H340, H350, H350i of H360f of R45, R46, R49, R60 en R61 en verplichte etikettering
 • H341 of H351 of R40 of R68 en verplichte etikettering

Aanbrengen van een lijmlaag (activiteit 16)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Aanbrengen van lijmlagen

Activiteiten waarbij een kleefstof op een oppervlak wordt aangebracht, met uitzondering van het aanbrengen van lijmlagen en lamineren samenhangend met drukprocessen.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Coating en overspuiten van voertuigen (activiteit 6)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Coatingwerkzaamheden

Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op:

a) een van de volgende voertuigen:

 1. nieuwe auto's die in Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd worden gedefinieerd als voertuigen van categorie M1 en, voor zover de coating plaatsvindt in dezelfde installatie als voertuigen van M1 van categorie N1;
 2. vrachtwagencabines, gedefinieerd als de behuizing voor de chauffeur en de daarmee geïntegreerde behuizing voor de technische apparatuur van voertuigen die in Richtlijn 2007/46/EG als voertuigen van de categorieën N2 en N3 worden gedefinieerd;
 3. bestelwagens en vrachtwagens, in Richtlijn 2007/46/EG gedefinieerd als voertuigen van de categorieën N1, N2 en N3, met uitzondering van vrachtwagencabines;
 4. bussen, in Richtlijn 2007/46/EG gedefinieerd als voertuigen van de categorieën M2 en M3;
 5. aanhangwagens, gedefinieerd in de categorieën O1, O2, O3 en O4 in Richtlijn 2007/46/EG;

b) ...

Coatingwerkzaamheden omvatten niet de coating van substraten met metalen met behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken. Als de coatingactiviteit ook een stap omvat waarbij hetzelfde artikel wordt bedrukt, ongeacht de daarbij gebruikte techniek, wordt deze stap als onderdeel van de coatingactiviteit beschouwd. Drukactiviteiten die als afzonderlijke activiteiten plaatsvinden, vallen echter niet binnen deze categorie, maar kunnen hoofdstuk V van deze richtlijn [oplosmiddeleninstallaties] vallen indien de drukactiviteit binnen het toepassingsgebied daarvan valt.

De activiteit omvat ook de reiniging van de procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Overspuiten van voertuigen

Alle industriële of commerciële activiteiten en daarmee verband houdende ontvettingsactiviteiten waaronder een van de volgende:

 • het aanbrengen van de oorspronkelijke coating op wegvoertuigen, zoals gedefinieerd in Richtlijn 2007/46/EG of een deel daarvan, met voor het overspuiten gebruikelijke coatings op een andere plaats dan de oorspronkelijke fabricagelijn;
 • het aanbrengen van een coating op aanhangwagens (met inbegrip van opleggers) (categorie O in Richtlijn 2007/46/EG).

Toelichting:

Coating en overspuiten van voertuigen

Alle activiteiten waarbij één of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op nieuwe auto's, aanhangwagens, vrachtwagencabines, bestelwagens, vrachtwagens en bussen, waarbij maximaal 15 ton VOS op jaarbasis wordt verbruikt. Indien meer dan 15 ton VOS wordt verbruikt is de in afdeling 2.11 apart genoemde activiteit Voertuigcoatingindustrie van toepassing. Onder de activiteit valt niet de coating van substraten met metalen met behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken.

Autoschadeherstel valt niet meer onder het Oplosmiddelenbesluit. Op het op de markt brengen van producten, die voor deze activiteit toegepast worden, is het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen (BOOVV) van toepassing. Zie vraag en antwoord Autospuiterijen.

Zie ook de Categorie-indeling voertuigen volgens Richtlijn 2007/46/EG.

Vervaardigen van coatingmengsels, lak, inkt en kleefstoffen (activiteit 17)

Richtlijn industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Vervaardiging van coatingmengsels, lak, inkt en kleefstoffen

De vervaardiging van bovengenoemde eindproducten en, wanneer dit in dezelfde installatie gebeurt, van halffabrikaten door het mengen van pigmenten, hars en kleefstoffen met organische oplosmiddelen of andere draagstoffen, waaronder dispergeren en predispergeren, aanpassen van de viscositeit en de kleur en bewerkingen om de verpakking te vullen met het eindproduct.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Toelichting

Zie definities van coating, lak, inkt en kleefstoffen en vraag en antwoord Wat betekent vervaardigen, bewerken en verwerken in het Besluit omgevingsrecht?

Bandlakken (activiteit 7)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Bandlakken

Elke activiteit waarbij een band van staal, roestvrij staal, bekleed staal, koperlegeringen of aluminiumband in een continu procédé wordt bekleed met een filmvormende of laminaatcoating.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Toelichting:

Dit proces wordt ook wel lakwalsen (coil coating) genoemd.

Bewerking van rubber (activiteit 18)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Bewerking van rubber

Elke alle activiteit met betrekking tot het mengen, malen, vermengen, kalanderen, extruderen en vulkaniseren van natuurlijk of synthetisch rubber en alle nevenbewerkingen om natuurlijk of synthetisch rubber te bewerken tot eindproduct.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Overige coatingprocessen (activiteit 8)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Coatingwerkzaamheden

Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op:

 • ...
 • metalen en kunststofoppervlakken, met inbegrip van oppervlakken van vliegtuigen, schepen, treinen, enz.;
 • textiel, stoffen, film en papieroppervlakken.
 • ...

Coatingwerkzaamheden omvatten niet de coating van substraten met metalen met behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken. Als de coatingactiviteit ook een stap omvat waarbij hetzelfde artikel wordt bedrukt, ongeacht de daarbij gebruikte techniek, wordt deze stap als onderdeel van de coatingactiviteit beschouwd. Drukactiviteiten die als afzonderlijke activiteiten plaatsvinden, vallen echter niet binnen deze categorie, maar kunnen hoofdstuk V van deze richtlijn [oplosmiddeleninstallaties] vallen indien de drukactiviteit binnen het toepassingsgebied daarvan valt.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Toelichting:

Andere coatingprocessen

Deze activiteit betreft een limitatieve lijst van materialen: metaal, kunststof, textiel, stoffen, film, papier

Autoschadeherstel valt niet onder afdeling 2.11. Op het op de markt brengen van producten, die voor deze activiteit toegepast worden, is het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms (BOOVV) van toepassing.

Extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en raffinage van plantaardige oliën (activiteit 19)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Extractie van plantaardige oliën en dierlijke vetten en raffinage van plantaardige oliën

Alle activiteiten waarbij plantaardige olie uit zaden en ander plantaardig materiaal wordt geëxtraheerd, droge residuen tot diervoeder worden verwerkt, of vetten en plantaardige olie uit zaden, plantaardig materiaal en/of dierlijk materiaal worden geraffineerd.

Coating van wikkeldraad (activiteit 9)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Coating van wikkeldraad

Elke coatingsactiviteit van metalen geleiders die worden gebruikt om spoelen voor transformatoren, motoren, enzovoort mee te wikkelen.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Vervaardigen van geneesmiddelen (activiteit 20)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VI deel 1:

Vervaardiging van geneesmiddelen

De chemische synthese, fermentatie, extractie, formulering en afwerking van geneesmiddelen en de vervaardiging van halffabrikaten, voorzover deze op dezelfde plaats gebeurt.

De activiteiten omvatten ook de reiniging van procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Coating van hout (activiteit 10)

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Coatingwerkzaamheden

Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op:

 • .....
 • houten oppervlakken;
 • ....

Coatingwerkzaamheden omvatten niet de coating van substraten met metalen met behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken. Als de coatingactiviteit ook een stap omvat waarbij hetzelfde artikel wordt bedrukt, ongeacht de daarbij gebruikte techniek, wordt deze stap als onderdeel van de coatingactiviteit beschouwd. Drukactiviteiten die als afzonderlijke activiteiten plaatsvinden, vallen echter niet binnen deze categorie, maar kunnen hoofdstuk V van deze richtlijn [oplosmiddeleninstallaties] vallen indien de drukactiviteit binnen het toepassingsgebied daarvan valt.

De activiteit omvat ook de reiniging van de procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Coating van voertuigen > 15 ton

Richtlijn Industriële Emissies, bijlage VII deel 1:

Coatingwerkzaamheden

Alle activiteiten waarbij een of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op:

a) een van de volgende voertuigen:

 1. nieuwe auto's die in Richtlijn 2007/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 september 2007 tot vaststelling van een kader voor de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan en van systemen, onderdelen en technische eenheden die voor dergelijke voertuigen zijn bestemd worden gedefinieerd als voertuigen van categorie M1 en, voor zover de coating plaatsvindt in dezelfde installatie als voertuigen van M1 van categorie N1;
 2. vrachtwagencabines, gedefinieerd als de behuizing voor de chauffeur en de daarmee geïntegreerde behuizing voor de technische apparatuur van voertuigen die in Richtlijn 2007/46/EG als voertuigen van de categorieën N2 en N3 worden gedefinieerd;
 3. bestelwagens en vrachtwagens, in Richtlijn 2007/46/EG gedefinieerd als voertuigen van de categorieën N1, N2 en N3, met uitzondering van vrachtwagencabines;
 4. bussen, in Richtlijn 2007/46/EG gedefinieerd als voertuigen van de categorieën M2 en M3;
 5. aanhangwagens, gedefinieerd in de categorieën O1, O2, O3 en O4 in Richtlijn 2007/46/EG;

b) ...

Coatingwerkzaamheden omvatten niet de coating van substraten met metalen met behulp van elektroforese en chemische spuittechnieken. Als de coatingactiviteit ook een stap omvat waarbij hetzelfde artikel wordt bedrukt, ongeacht de daarbij gebruikte techniek, wordt deze stap als onderdeel van de coatingactiviteit beschouwd. Drukactiviteiten die als afzonderlijke activiteiten plaatsvinden, vallen echter niet binnen deze categorie, maar kunnen hoofdstuk V van deze richtlijn [oplosmiddeleninstallaties] vallen indien de drukactiviteit binnen het toepassingsgebied daarvan valt.

De activiteit omvat ook de reiniging van de procesapparatuur, maar niet de reiniging van de werkstukken.

Toelichting:

Voertuigcoatingindustrie (activiteit apart genoemd in afdeling 2.11)

Alle activiteiten waarbij één of meer ononderbroken lagen van een coating worden aangebracht op nieuwe auto’s, vrachtwagencabines, bestelwagens, vrachtwagens en bussen, waarbij meer dan 15 ton VOS op jaarbasis wordt verbruikt. Indien minder dan 15 ton VOS wordt verbruikt is activiteit 6 van toepassing.

Zie ook de Categorie-indeling voertuigen volgens Richtlijn 2007/46/EG.

Inkt

Activiteitebesluit artikel 1

Inkt: mengsel dat bij een drukactiviteit wordt gebruikt om een tekst of afbeelding op een oppervlak af te drukken.

Coating

Activiteitenbesluit artikel 1:

Coating: mengsel, met inbegrip van alle voor een juist gebruik benodigde organische oplosmiddelen of preparaten, die organische oplosmiddelen bevatten, dat wordt gebruikt om op een oppervlak voor een decoratief, beschermend of ander functioneel effect te zorgen.

Kleefstof

Activiteitenbesluit artikel 1

Kleefstof: mengsel dat wordt gebruikt om afzonderlijke delen van een product samen te kleven.

Autoschadeherstel

Het aanbrengen van een laklaag op wegvoertuigen of een deel daarvan, als onderdeel van de reparatie, de bescherming of decoratie van voertuigen buiten de fabriek.

Lak

Activiteitenbesluit artikel 1:

Lak: doorzichtige coating.