Tabel met activiteiten en verbruiksdrempels van afdeling 2.11 Activiteitenbesluit, oplosmiddeleninstallaties

Afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit, Oplosmiddeleninstallaties, kan van toepassing zijn op type B en C inrichtingen.

De afdeling is van toepassing op inrichtingen waar een of meer activiteiten met oplosmiddelen uit bijlage VII van de Richtlijn industriële emissies plaatsvinden. Daarbij is het VOS-verbruik gelijk aan of hoger dan de drempel uit deze bijlage.

Voor type B inrichtingen is in het Activiteitenbesluit bij activiteiten in hoofdstuk 3 of 4 aangegeven of afdeling 2.11 van toepassing kan zijn. Is afdeling 2.11 daadwerkelijk van toepassing? Dan geldt een vrijstelling van de meeste VOS-voorschriften in hoofdstuk 3 of 4 van het Activiteitenbesluit.

Let wel dat emissies van andere stoffen, zeer zorgwekkende stoffen of geur niet in afdeling 2.11 worden behandeld. Daarvoor gelden aanvullend artikel 2.5, 2.4 en 2.7a van afdeling 2.3 lucht en geur.

In de onderstaande tabel zijn de oplosmiddelenactiviteiten, de juridische beschrijvingen en de verbruiksdrempels samengevat.