5.2 Regime 2: emissiegrenswaarden voor afgassen en diffuse emisies

Een bedrijf kan aan de eisen voor oplosmiddeleninstallaties in het Activiteitenbesluit voldoen door de emissies te toetsen aan de emissiegrenswaarden voor afgassen en aan de diffuse emissiegrenswaarden, zoals weergegeven in de onderstaande tabel.

In dit hoofdstuk beschrijven we hoe een bedrijf kan aantonen dat aan de emissiegrenswaarden voor afgassen en diffuse emissies wordt voldaan. Daarnaast dient waar bij deze activiteiten wordt gewerkt met R-stoffen ook aan de eisen voor R-stoffen te worden voldaan (zie hoofdstuk 5.6).