Is het VOS besluit hetzelfde als het Oplosmiddelenbesluit, nu afdeling 2.11 Activiteitenbesluit?

Vraag

In een oude vergunning wordt het Besluit vluchtige organische stoffen Wms (VOS besluit) genoemd. Is dit hetzelfde als het Oplosmiddelenbesluit, dat nu is opgenomen in afdelig 2.11 van het Activiteitenbesluit? Zo nee, wat zijn de verschillen?

Antwoord

Nee, het Besluit vluchtige organische stoffen Wms is ingetrokken in 2006. Hiermee is een definitief einde gekomen aan de verplichte opleiding van spuiters en aan de typekeuring voor hoogrendement spuitapparatuur. Het Besluit tot intrekking Besluit vluchtige organische stoffen Wms en de daarmee verband houdende regeling is gepubliceerd in Staatsblad 2006, nr. 163 van 31 maart 2006.

  • Het Besluit vluchtige organische stoffen Wms moet niet verward worden met het Oplosmiddelenbesluit omzetting EG- VOS-richtlijn dat sinds 2013 is verwerkt in afdeling 2.11 van het Activiteitenbesluit. Deze afdeling stelt eisen aan emissiegrenswaarden, reductieprogramma's en oplosmiddelenboekhouding.
  • Het VOS-besluit moet ook niet verward worden met het Besluit organische oplosmiddelen in verven en vernissen Wms, dat sinds 2007 eisen stelt aan het maximale VOS-gehalte in decoratieve verven en vernissen die gebruikt worden in de bouw-, timmer- en doe-het-zelf-sector en aan producten die gebruikt worden in de autoschadeherstelsector.

De intrekking van Besluit vluchtige organische stoffen Wms betekent ook het einde van vijf regelingen:

  • Regeling keuring spuitapparatuur Wet milieugevaarlijke stoffen
  • Regeling typegoedkeuring Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000
  • Regeling erkenning en examinering Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000
  • Reglement beroepscommissie Besluit vluchtige organische stoffen Wms 2000
  • Examenreglement Besluit vluchtige organische stoffen Wms

Het VOS-besluit verbood om bij de vervaardiging van houten binnentrappen lak toe te passen die meer dan 250 gram VOS per liter gebruiksklaar product bevat. Daarnaast stelde het besluit eisen aan spuiters en spuitapparatuur van alle bedrijven waar jaarlijks meer wordt verspoten dan 1000 kg verf, dan wel 250 kg VOS.

Op basis van het besluit moesten spuiters met succes een examen afleggen gericht op het milieubewust werken met spuitapparatuur en verfproducten. Het examen werd afgenomen door een daartoe erkende instelling. Daarnaast goldt voor hoog-rendement luchtspuitapparatuur een typekeurregeling. Dit typekeur werd verstrekt als aangetoond was dat minimaal 72% van de verspoten verf op het oppervlak terecht kwam.