NNM en het Paarse Boekje

NNM en Paarse Boekje

De beschrijving van het Nieuw Nationaal Model (NNM) én de Aanvullende afspraken NNM vormen samen de beschrijving van standaardrekenmethode 3 (SRM3). SRM3 is één van de standaardrekenmethoden die zijn vastgelegd in de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl). SRM3 is de rekenmethode voor de berekening van de verspreiding van lucht- verontreiniging van punt- en oppervlaktebronnen.

Het Nieuw Nationaal Model (NNM) bestaat sinds 1998. In 2002 is de beschrijving van het NNM, het 'Paarse Boekje', gepubliceerd waarin verbeteringen zijn aangebracht. Het Paarse Boekje is via de inhoudsopgave onderaan deze pagina te benaderen.

Aanvullende afspraken NNM

Vanaf 2009 zijn in de Werkgroep LuchtkwaliteitsModellen (WLM), voorheen BeheersCommissie NNM (BCNNM), bindende, aanvullende afspraken (pdf, 399 kB) gemaakt. Belangrijke afspraken zijn:

  • de meteorologische dataset die de implementaties gebruiken voor prognostisch rekenen (in toekomstige jaren) is uitgebreid. Deze beslaat 10 jaren, van 1995-2004
  • de windrichting en -snelheid worden lineair geïnterpoleerd tussen Schiphol en Eindhoven
  • de ruwheid is nu vastgelegd in een 1x1 km-grid. Het gebruik van dit ruwheidsbestand (zie invoergegevens op de Rijksoverheidsite) is verplicht voor alle implementaties

In de Rbl is ook het gebruik van PreSRM verplicht voor het berekenen van de luchtkwaliteit. PreSRM is een preprocessingtool die achtergrond- concentraties, meteorologische gegevens en oppervlakteruwheid voorbewerkt voor opname in de rekenmodellen voor luchtkwaliteit. PreSRM levert dus bouwstenen voor de rekenmodellen. Dit geldt ook voor de modellen die binnen SRM3 rekenen. Goedgekeurde rekenmodellen luchtkwaliteit moeten gebruik maken van de laatste versie van PreSRM.

In 2012 is de volgende afspraak gemaakt: bij het modelleren van puntbronnen in standaardrekenmethode 3, de rekenmethode van het NNM, geldt dat de buitendiameter van de emissiebron niet groter mag zijn dan 20% van de hoogte van de puntbron. Hiermee wordt voorkomen dat oppervlaktebronnen ten onrechte worden gemodelleerd als puntbronnen.

Is de buitendiameter groter dan 20% van de hoogte van de puntbron? Dan is het niet toegestaan om een berekening uit te voeren. Voor agrarische bronnen is in ISL3a voor enkele situaties een uitzondering gemaakt:

  • Situaties waarin de diameter van de emissiebron groter is dan 20% van de bronhoogte, maar kleiner dan 100% van de bronhoogte kunnen met ISL3a worden doorgerekend. Bij berekeningen voor deze situaties krijgt de gebruiker wel een 'melding' dat de diameter groter is dan 20% van de bronhoogte.
  • Situaties waarin de hoogte van het emissiepunt lager is dan (of gelijk is aan) de hoogte van het stalgebouw kunnen met ISL3a worden doorgerekend. Dit geldt ook wanneer de diameter groter is dan 100% van de bronhoogte. Het gaat hier veelal openingen aan de zijkant van de stal. Voor deze situaties wordt de berekening zonder verdere melding uitgevoerd.
Hoofdstuk en Inhoud
Hoofdstuk Inhoud
Voorblad (pdf, 4.9 kB)
Voorwoord (pdf, 60 kB)
Hoofdrapport (voorblad) (pdf, 54 kB)
Inhoudsopgave (pdf, 71 kB)
Samenvatting (pdf, 92 kB)
Conclusies van het onderzoek (pdf, 56 kB)
Aanbevelingen Nationaal Model en aanbevolen benaderingen (pdf, 58 kB)

1

Inleiding (pdf, 69 kB)
2 Ontwikkelingen in de modellering van de verspreiding van luchtverontreiniging (pdf, 91 kB)
3 Referentiemodel (pdf, 58 kB)
4 Klassenmodel (pdf, 61 kB)
5 De Monte-Carlomethode (pdf, 121 kB)
6 Vergelijkingen tussen de drie rekenwijzen (pdf, 85 kB)
7 Vergelijking tussen het oude en nieuwe Nationaal Model (pdf, 68 kB)
8 Benodigde invoergegevens (pdf, 918 kB)
9 Nauwkeurigheid (pdf, 64 kB)
10 Conclusies van het onderzoek van de projectgroep (pdf, 68 kB)
11 Aanbevelingen van de begeleidingscommissie: de nationale consensus (pdf, 60 kB)
12 Literatuur (pdf, 57 kB)
I Deelrapport I (Referentiemodel, Uur-voor-uurmodel) (pdf, 54 kB)
Samenvatting (pdf, 57 kB)
Lijst van gebruikte symbolen (pdf, 66 kB)
I1 Opzet en doel van het referentiemodel (pdf, 61 kB)
I2 Revisie Nationaal Model: ontwikkeling van het referentiemodel (pdf, 158 kB)
I3 Uitgebreide modelbeschrijving (pdf, 240 kB)
I4 Modelonzekerheid (pdf, 69 kB)
I5 Referenties (pdf, 62 kB)
II Ontwikkeling en beschrijving van het Klassenmodel (pdf, 1.7 MB)
III De Monte-Carlomethode (pdf, 819 kB)
IV Beschrijving rekenmodule voor de invloed van een gebouw op de verspreiding van een rookpluim (pdf, 634 kB)
Bijlage 1 Samenstelling Projectgroep (pdf, 55 kB)
Bijlage 2 Samenstelling Begeleidingscommissie (pdf, 55 kB)
Bijlage 3 Stukkenlijst van de Projectgroep bij de afsluiting van het project Revisie Nationaal Model (pdf, 60 kB)

Bovenstaande pdf-documenten in één document (zip-file): Paarse Boekje - Herziene versie maart 2002 (zip, 4.5 MB).