Achtergrond NNM

In 1999 is een Commissie ingesteld voor het beheer van het Nieuw Nationaal Model (NNM). De Beheerscommissie NNM (BCNNM) is in 2009 samen met de WerkGroep Modellen (WGM) opgegaan in de Werkgroep LuchtkwaliteitsModellen (WLM).

De WLM heeft mede tot taak het model actueel te houden en de randvoorwaarden voor het gebruik aan te geven. InfoMil ondersteunt en organiseert het overleg van de WLM. Vragen of suggesties over het NNM kunnen via InfoMil aan de WLM worden voorgelegd.

Het NNM is beschreven in het "paarse boekje" (L05). Er bestaan drie rekenmodellen die gebruikmaken van de NNM-rekenmethode:

Door de vragen en problemen van gebruikers als uitgangspunt te nemen heeft InfoMil een pragmatische handreiking ontwikkeld voor veel voorkomende praktijkproblemen bij het gebruik van het NNM.

De handreiking is opgebouwd uit twee delen:

  1. Handreiking NNM (algemene uitgangspunten)
  2. Handreiking NNM deel II (specifieke onderwerpen)

In het eerste deel worden de algemene aspecten van het modelgebruik en de kaders waarbinnen het NNM toepasbaar is, beschreven. In het tweede deel komen specifieke onderwerpen aan de orde, waar gebruikers direct mee te maken hebben bij de toepassing van het model in de praktijk.

Dit zijn de onderwerpen:

  • ruwheidslengte
  • emissieduur
  • gebouwinvloed
  • pluimstijging
  • brontype
  • snuffelploeg