Het wettelijk kader

Dit onderdeel beschrijft het wettelijk kader rond de NIBM-systematiek. Dat wil zeggen, alle besluiten en regelingen die het bevoegd gezag moet toepassen bij een NIBM toets.

Ook leest u hoe de NIBM toets zich verhoudt tot een goede ruimtelijke ordening. Als een plan NIBM bijdraagt, is nog niet automatisch sprake van een goede ruimtelijke ordening.