Beoordelen luchtkwaliteit

Waar en hoe bereken en meet je concentraties van luchtverontreinigende stoffen? Dat staat in de uitvoeringsregels van de Regeling beoordeling luchtkwaliteit 2007 (Rbl).

De regeling beschrijft standaardrekenmethoden voor de beoordeling van de luchtkwaliteit langs wegen en bij puntbronnen (bedrijven).

Toetsing aan de grenswaarden is niet op alle plekken nodig. De twee criteria zijn: