3. Kwaliteitsborging

Om het vertrouwen te geven dat een meting aan de gestelde eisen voldoet, is kwaliteitsborging nodig. Kwaliteitsborging omvat alle geplande en systematische activiteiten binnen een kwaliteitssysteem om in voldoende mate vertrouwen te geven dat een product, proces of dienst aan de kwaliteitseisen zal voldoen. Elementen die bij luchtemissiemetingen een belangrijke rol spelen, zijn het gebruik van genormaliseerde en gevalideerde meetmethoden, de kwaliteitsborging van meetinstanties (middels accreditatie en certificatie) en de kwaliteitsborging van bedrijfsmeetsystemen (middels periodieke kalibratie en controle). Deze elementen worden toegelicht in § 3.2 Meetnormen, § 3.3 Accreditatie en certificatie en § 3.4 Kwaliteitsborging geautomatiseerde meetsystemen. Aandachtspunten bij de uitvoeringspraktijk van luchtemissiemetingen worden besproken in § 3.5 Uitvoeringspraktijk.