1. Inleiding

Luchtemissiemetingen worden om diverse redenen uitgevoerd. Bijvoorbeeld om aan te tonen dat een installatie voldoet aan de gestelde emissie-eisen, ten behoeve van emissiehandel, procesoptimalisatie of de goede werking van een reinigingstechniek. Hiermee zijn aanzienlijke maatschappelijke en economische belangen gemoeid, zoals het voldoen aan Europese doelstellingen, eventueel investeren in emissiebeperkende maatregelen of het (ver)kopen van emissierechten. Het is van groot belang dat aan dergelijke beslissingen betrouwbare metingen ten grondslag liggen.