Uitspraak Raad van State over meetonzekerheid

De Raad van State heeft een uitspraak gedaan over de zoutzuuremissie van de REC Harlingen. Het aftrekken van de meetonzekerheidseis is niet juist.

De meetonzekerheid moet worden aangetoond en vastgesteld. De aangetoonde meetonzekerheid mag wel worden afgetrokken voor toetsing aan een emissie-eis.

De in de uitspraak gebruikte meetonzekerheid is bepaald volgens de methode beschreven in de PKL-notitie van juli 2018. Hiermee is de PKL-methode geaccepteerd voor het vaststellen van de meetonzekerheid. Deze uitspraak zal het uitgangspunt zijn voor lopende en toekomstige rechtszaken over de meetonzekerheid.