Moet een SCIOS-gecertificeerd bedrijf de keuring uitvoeren?

Vraag

Moet een SCIOS-gecertificeerd bedrijf de keuring uitvoeren?

Antwoord

Ja, in de Regeling behorend bij het Activiteitenbesluit (artikel 3.7m, lid 6) is voorgeschreven dat de keuring wordt uitgevoerd door een SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Dat houdt in dat degene die aan de stookinstallatie werkt gediplomeerd is voor de werkzaamheden die hij aan de stookinstallatie uitvoert. Een bedrijf kan zich per scope laten certificeren. De scope moet corresponderen met het type stookinstallatie dat de keuring ondergaat.