Is te controleren of een houtgestookte stookinstallatie is gekeurd?

Vraag

Is te controleren of een houtgestookte stookinstallatie is gekeurd?

Antwoord

Ja, dit kunt u doen door na te gaan of de stookinstallatie een verklaring van geen bezwaar heeft. Dit is de goedkeuring van het SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Houtgestookte ketels vallen onder scope 5, bijzondere industriële installaties. Er is geen aparte scope voor houtgestookte installaties.

Het bevoegd gezag in het afmeldsysteem van SCIOS de gegevens inzien.