Is te controleren of een houtgestookte stookinstallatie is gekeurd?

Vraag

Is te controleren of een houtgestookte stookinstallatie is gekeurd?

Antwoord

Ja, dit kunt u doen door na te gaan of de stookinstallatie een verklaring van geen bezwaar heeft. Dit is de goedkeuring van het SCIOS-gecertificeerd bedrijf. Houtgestookte ketels vallen onder scope 5, bijzondere industriële installaties. Er is geen aparte scope voor houtgestookte installaties.

Het bevoegd gezag in het afmeldsysteem van SCIOS de gegevens inzien.


Uw onderwerpen