Zijn zuigermotoren en noodaggregaten stookinstallaties?

Vraag

Waarom zijn zuigermotoren en noodstroomaggregaten stookinstallaties?

Antwoord

Zuigermotoren en noodstroomaggregaten zijn stookinstallaties. Dus ook dieselmotoren bij een sprinklerinstallatie.

Definitie stookinstallatie

Bij de verbranding van een brandstof komt energie (=warmte) vrij. Dit veroorzaakt een temperatuurverhoging en een expansie en/of drukverhoging van de aanwezige gassen. In een motor brengt de expansie en drukverhoging een zuiger in beweging. De bij de verbranding vrijkomende warmte wordt omgezet in mechanische arbeid en dus nuttig gebruikt. Motoren voldoen daarmee aan de definitie van een stookinstallatie in het Activiteitenbesluit.
De restwarmte wordt bij een noodstroom aggregaat in tegenstelling tot een WKK niet nuttig gebruikt. Dat is niet maatgevend. Een motor zet de bij verbranding vrijkomende warmte om in elektriciteit en dat is een nuttige toepassing.

Europese regelgeving

Daarnaast is het belangrijk dat motoren ook in de Europese regelgeving als stookinstallaties worden gezien. Voorbeelden hiervan zijn de richtlijn industriële emissies (RIE) en de richtlijn voor middelgrote stookinstallaties (MCPD). De definities van stookinstallaties in het Activiteitenbesluit zijn overgenomen uit deze richtlijnen.