Hoe bereken ik het thermisch vermogen van een stookinstallatie?

Vraag

Hoe bereken ik het thermisch vermogen van een stookinstallatie?

Antwoord

Het thermisch vermogen is de totale warmte-input (waar op de installatie is ontworpen). Dit is de maximale hoeveelheid toegevoerde brandstof per tijdseenheid maal de onderste verbrandingswaarde.

De officiële term 'onderste verbrandingswaarde' is ook bekend als 'stookwaarde'.

Voorbeeld:

Het maximale aardgasverbruik van een installatie is 10.000 Nm3/h.

De onderste verbrandingswaarde van ‘Gronings' aardgas is 31,7 MJ/Nm3.

Het thermisch vermogen is dan:

10.000 [Nm3/h] / 3600 [s/h] * 31,7 [MJ/Nm3] = 88,1 [MJ/s=MW]. Het brandstofverbruik wordt gedeeld door 3.600 omdat 1 W overeenkomt met 1 J/s.