Is het toegestaan afgewerkte olie te verbranden?

Vraag

Is het toegestaan afgewerkte olie te verbranden?

Antwoord

Het LAP (Landelijk Afvalbeheer Plan) is op 2 maart 2021 aangepast. Voor het verbranden van afgewerkte olie heeft dit consequenties. Afgewerkte olie die geen halogenen bevat, moet tot basisolie worden opgewerkt worden. Verbranding van deze afgewerkte olie is niet toegestaan.

Verbranding van PCB-houdende afgewerkte olie mag alleen als alle PCB’s worden vernietigd. Andere afgewerkte olie die halogenen bevat en die niet tot basisolie kan worden opgewekt, mag worden verbrand.

Voor het verbranding van afgewerkte olie is een vergunning nodig. De verbranding valt onder de eisen van hoofdstuk 5.1.2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Oliekachels en andere kleine stookinstallaties kunnen niet voldoen aan deze eisen. Verbranden van afgewerkte olie in oliekachels en andere kleine stookinstallaties is daarom niet toegestaan.