Algemeen

De handleiding Rekentool is ontwikkeld om gebruikers van de Rekentool te ondersteunen.
De Rekentool is beschikbaar voor iedereen die concentratieberekeningen uit wil voeren langs wegen. Zowel medewerkers van overheden als bijvoorbeeld medewerkers van technische adviesbureaus kunnen van het instrument gebruik maken.

De Rekentool vervangt sinds 2014 de programma’s ISL2 en CAR II. Om de overgang vanaf CAR II eenvoudiger te maken, is een conversiemodule aan de Rekentool toegevoegd. Deze conversiemodule maakt het mogelijk dat u een CAR-bestand inleest in de Rekentool.

Met de Rekentool kunt u:

Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM).

Relatie met de Monitoringstool

Het NSL (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit) maakt gebruik van drie zogenaamde ‘tools’ voor het beoordelen en monitoren van de luchtkwaliteit:

  • Saneringstool – een eenmalige doorrekening van de uitgangssituatie bij de start van het NSL in 2009.
  • Monitoringstool – een jaarlijks geactualiseerde doorrekening van de luchtkwaliteit gedurende de looptijd van het NSL.
  • Rekentool – het rekenhart van zowel de Saneringstool als Monitoringstool. De Rekentool is daarnaast beschikbaar voor het doorrekenen van nieuwe varianten. Die laatste optie staat centraal in deze handleiding.

De Monitoringstool en de Rekentool worden jaarlijks bijgewerkt met de centraal vastgestelde generieke invoergegevens. Daarnaast bevat de Monitoringstool een database met gegevens die overheden jaarlijks bijwerken.

De Rekentool kan informatie uit de Monitoringstool gebruiken als start voor een nieuwe rekentaak. U kunt de informatie uit de Monitoringstool vrij exporteren via www.nsl-monitoring.nl.

Lokaal bewaren, centraal rekenen

De Rekentool is in essentie een rekenhart dat op een centrale computer draait. De website www.nsl-monitoring.nl vormt een hulpmiddel waarmee u bestanden naar dit rekenhart verstuurt en de resultaten ophaalt.

De invoerbestanden worden bij de gebruiker op de computer bewaard. Dit kan in de vorm van een shape of een CSV-bestand. Deze bestanden kunt u altijd opnieuw aan de Rekentool aanbieden, bijvoorbeeld als er kleine wijzigingen zijn die u door wilt rekenen. Na de berekening ontvangt u een link waarmee u de rekenresultaten op kunt halen en op uw computer kunt bewaren.

Recent zijn er extra opties aan de website toegevoegd, zodat u ook online uw rekenbestanden kunt bewerken. Voorheen kon dit alleen lokaal. De kaart op de website van nsl-monitoring.nl maakt het mogelijk om de ruimtelijke context van het model te zien zonder een GIS bewerkingsprogramma aan te schaffen. Met deze kaart kunt u een model ook uitbreiden met wegen uit het NWB.

PC_RT_MT