Verwijzingen

Hier vindt u de belangrijkste verwijzingen betreffende het aspect ammoniak in relatie met veehouderijen in de ruimtelijke ordening.

Beleid

Wetgeving

Brochures/Handreikingen

Websites

Overig

  • Effecten van ammoniak op planten in de directe omgeving van stallen; update van een risicoschatting, AB-DLO, Ministerie van LNV, 1996.
  • Risico van gewasschade in de directe omgeving van ammoniakbronnen, AB-DLO, Ministerie van LNV, 1997.
  • Multifunctionele landbouw en ruimtelijke ordening (pdf, 7.5 MB), VNG, Taskforce Multifunctionele Landbouw, 2011.