Omgevingsthema's en ruimtelijke planvorming

Welke kaders en onderzoeken zijn van belang bij het opstellen van bestemmingsplannen en ruimtelijke onderbouwingen? Afhankelijk van de situatie en de beoogde ontwikkeling zijn verschillende omgevingsaspecten relevant. Hier vindt u de meest voorkomende omgevingsaspecten. Deze zijn toegelicht in relatie tot het bestemmingsplan. In een aantal gevallen ook in relatie tot de Omgevingsvergunning afwijken. Het (wettelijk) kader, de gevoelige functies/te beschermen kwaliteiten en mogelijke maatregelen geven u inzicht in de benodigde afweging bij ruimtelijke besluiten.

Geluid

Luchtkwaliteit

Luchtkwaliteit

Externe veiligheid

Externe veiligheid

Energie

Energie

Trillingen

Trillingen

Geur bedrijven

Geur industrie

Geur en Veehouderij

Geur veehouderij

Ammoniak en Veehouderij

Ammoniak veehouderij

Bodemkwaliteit

Bodemkwaliteit

Grondwater

Grondwater

Waterbeheer

Waterbeheer

Natuur

Natuur

Kabels en leidingen

leidingen 300x100

Windhinder

windhinder_aangepast

Licht

Licht