Externe veiligheid en ruimtelijke planvorming

Bij externe veiligheid gaat het om de risico’s door:

  • opslag, productie en het transport van gevaarlijke stoffen.
  • het in werking hebben van windturbines en luchthavens.

Het begrip risico is een combinatie van kans en effect. Namelijk de kans dat een ongeval zich voordoet en het effect ervan. Bij externe veiligheid wordt alleen naar slachtoffers ‘buiten de poort' gekeken. Hier zit ook de link met de ruimtelijke ordening. Het gaat om de relatie tussen de risicovolle activiteit en haar omgeving. Bij externe veiligheid hebben we het over situaties met gevaarlijke stoffen en/of windturbines en/of vliegtuigen nabij luchthavens. Andere calamiteiten, zoals bijvoorbeeld een dijkdoorbraak, vallen niet onder externe veiligheid.

beeldenbank externe veiligheid 0436_tdf-20050929_04-1920

Gevoelige functies

flat

Kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten,  moeten bij ruimtelijke planvorming beschermd worden tegen de externe veiligheidsrisico's.

Maatregelen

veiligheidszone_formaat aangepast

Soms is het nodig maatregelen te nemen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken in ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan

bestemmingsplan

Bestemmingsplannen maken soms hinderbronnen mogelijk en soms gevoelige functies.

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Afwijken van het bestemmingsplan kan op verschillende manieren. Daarbij verschilt de doorwerking van de wetgeving voor externe veiligheid.

Beleid, wet- en regelgeving

Wetten

U vindt hier informatie over het relevante beleid en de wet- en regelgeving voor externe veiligheid en ruimtelijke ordening.

Verwijzingen

wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.

Dossier Externe veiligheid

vuurwerk

Meer specialistische informatie vindt u op onze pagina Externe veiligheid.