Natuur en ruimtelijke planvorming

De mens is op veel vlakken afhankelijk van wat de natuur geeft. Denk aan zuurstof, voedsel of om in te recreëren. De natuur is zelf ook waardevol. Daarom is het belangrijk de natuur te beschermen.

Natuur en landschap staan in Nederland sterk onder druk. Door verstedelijking, intensieve landbouw en verdroging gaat de kwaliteit van de leefgebieden voor flora en fauna achteruit. Ruimtelijke ontwikkelingen, bijvoorbeeld nieuwe wegen of bedrijventerreinen, kunnen veel effect hebben op de kwaliteit van de natuur. Andersom kunnen ecologische waarden invloed hebben op ruimtelijke ontwikkelingen.

Lees meer

heide-2586215__340_aangepast formaat

Gevoelige functies

natuur_aangepast formaat

Natuur is een gevoelige functie die beschermd moet worden tegen negatieve eftecten.

Maatregelen

aarde

Soms is het nodig maatregelen te nemen om nieuwe ontwikkelingen mogelijk te kunnen maken in ruimtelijke plannen.

Bestemmingsplan

bestemmingsplan natuur

Nieuwe ontwikkelingen kunnen invloed hebben op de natuur. Onderzoek in het bestemmingsplan wat het effect is.

Afwijken bestemmingsplan

Omgevingsvergunning

Bij de omgevingsvergunning afwijken (buitenplans) hoort een ruimtelijke onderbouwing. De motivering is vergelijkbaar met een bestemmingsplan.

Wetgeving

Wetten

U vindt hier informatie over het relevante beleid en wettelijk kader.

Verwijzingen

wegwijzer

De volgende documenten en websites zijn ook interessant.

Natuur en veehouderijen

landscape-2609050_960_720_aangepast

Specifieke informatie over veehouderijen in relatie tot natuur vindt u op onze pagina Natuur.

Stikstofregistratiesysteem

Per 24 maart 2020 is het stikstofregistratiesysteem gestart.