Awb Bezwaar Horen

Voordat een bestuursorgaan op het bezwaar beslist, stelt het belanghebbenden in de gelegenheid om zich te laten horen. (Zie artikel 7:2, lid 1, Awb.)