Vragen en antwoorden

Op deze pagina vindt u een nieuw overzicht met vragen en antwoorden. Samen met de informatie op de pagina Wabo vervangt dit overzicht de Brochure Veelgestelde vragen Wro. Op de website Rijksoverheid is de brochure "veel gestelde vragen Wro" uit 2010 nog wel te vinden.

Kunt u het antwoord op uw vraag niet vinden op deze site?

Voor juridische aspecten van de Wro kunnen de bevoegde gezagen terecht bij hun branche-organisaties, zoals VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) en IPO.

Het VNG Informatiecentrum richt zich met haar dienstverlening op de gemeenten. De contactgegevens zijn: informatiecentrum@vng.nl, telefoonnummer 070-3738020.

Daarnaast heeft de VNG ook een onderdeel 'Veelgestelde vragen' op haar website over:

Verder is de VNG, in samenwerking met VROM gestart met het online ROMnetwerk voor gemeenten. Hier kunnen gemeenten kennis en ervaringen uitwisselen.

Voor vragen over RO-Online is per 1 juli 2010 het Kadaster het vaste aanspreekpunt. De RO-Online helpdesk bij het Kadaster is bereikbaar via ro-online@kadaster.nl of telefonisch 088-1832901.

Voor vragen over de toepassing van de RO Standaarden kan men zich wenden tot de helpdesk van Geonovum. Dat ka via de mail via ro-standaarden@geonovum.nl of telefonisch via 033-4604100, van maandag tot en met donderdag tijdens kantooruren.

Voor vragen op het snijvlak van diverse milieu-onderwerpen en de Wro kunt u contact opnemen met de helpdesk van InfoMil.