Vuurwerkvragen

Informatiepunt Leefomgeving beantwoordt vragen over vuurwerk. Burgers, bedrijven en omgevingsdiensten kunnen terecht met vragen over de regelgeving rond:

 • het opslaan van vuurwerk, zowel onder de huidige regelgeving als onder de Omgevingswet
 • het bedrijfsmatig tot ontbranding brengen van vuurwerk
 • de jaarwisseling

Onderstaand een toelichting op een aantal onderwerpen en overzicht van webpagina’s met meer informatie.

Aantal vuurwerkartikelen verboden

Sinds 1 december 2020 zijn de volgende vuurwerkartikelen verboden voor consumenten:

 • vuurwerk uit de categorie F3 (categorie staat op de verpakking)
 • knalvuurwerk (zoals rotjes)
 • knalstrengen (zoals Chinese matten)
 • enkelshotsbuizen (single shots)
 • vuurpijlen

Deze vuurwerkartikelen zijn verboden omdat ze veel letsel en overlast veroorzaakten.

Komt er een landelijk vuurwerkverbod?

Vooral de laatste jaren is er veel discussie over een vuurwerkverbod. Komende jaarwisseling wordt gekeken naar het effect van het in 2020 verboden vuurwerk (o.a. F3, knalvuurwerk en vuurpijlen). Daarna zal de jaarwisseling geëvalueerd worden. Het initiatiefwetsvoorstel over de invoering van een vuurwerkverbod voor consumenten zal naar verwachting volgend jaar verder behandeld worden.

Vuurwerkverbod op bepaalde plekken

Een gemeente kan in de Algemene Plaatselijke Verordening vuurwerkvrije zones instellen.

Bijvoorbeeld:

 • in het centrum van de stad
 • in de buurt van ziekenhuizen
 • in de buurt van dierenopvangplaatsen en kinderboerderijen
 • in de hele gemeente

Fop- en schertsvuurwerk (categorie F1)

Fop en schertsvuurwerk mag tot maximaal 200 kg liggen in de schappen van bijvoorbeeld een super- of bouwmarkt.

Fop- en schertsvuurwerk mag het hele jaar verkocht en gebruikt worden. De leeftijdsgrens voor verkoop en gebruik is 12 jaar.

Opslaan van vuurwerk

De meeste gestelde vragen over de eisen voor opslag van consumentenvuurwerk in een hoeveelheid tot 10.000 kg.

Onder de Omgevingswet zijn regels opgenomen over interne en externe veiligheidsafstanden, opslag in een brandcompartiment en het hebben van een sprinkler- en brandmeldinstallatie.

Zie ook

 • 4vuurwerkveilig | VeiligheidNL
  Een gratis, digitaal lespakket voor groep 7-8 van de basisschool. Centraal staan de 4 belangrijkste tips voor een veilige jaarwisseling.