PGS 28 en PGS 33-1 beschikbaar in digitale vorm

PGS 28, Vloeibare brandstoffen in ondergrondse installaties en aflevertoestellen en PGS 33-1 Afleverinstallaties van vloeibaar aardgas (LNG) voor voertuigen en werktuigen, zijn de eerste PGS’en die vanaf nu beschikbaar zijn in digitale vorm. (PGS staat voor Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.)

De komende tijd zullen alle PGS’en Nieuwe Stijl beschikbaar komen in digitale vorm. In het najaar zullen in digitale vorm ook de door het Bestuurlijk Omgevingsberaad vastgestelde versies beschikbaar komen. Hier wordt naar verwezen vanuit de wetgeving, met name de Omgevingswet.

Lees meer hierover op de site van Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen.