Energiebesparing

Deze pagina gaat over de energiebesparingsplicht, informatieplicht energiebesparing en de zorgplicht voor een doelmatig gebruik van energie.

U vindt hier informatie over de huidige regels, en over ontwikkelingen op het gebied van beleid en technologie. Speciale aandacht is er voor de erkende maatregelen voor energiebesparing in de Kennisbank Energiebesparing en Winst.

Hoe het werkt vanaf 2024?

Informatiepunt Leefomgeving

Nieuws

Actueel nieuws over regelgeving over onder andere Energiebesparingsplicht en Informatieplicht onder de nog te publiceren Omgevingswet kunt u voortaan bij Informatiepunt Leefomgeving vinden.

Maatregelen

Praktische uitwerkingen van de erkende maatregelen:

Bijeenkomsten

Meer informatie over netwerkbijeenkomsten en webinars vindt u op IPLO.nl

In deze maand zijn er geen evenementen.