DBO-maatregelen

Erkende maatregelen moeten goed beheerd en onderhouden worden voor de goede werking van de maatregelen. Dit heet Doelmatig Beheer en Onderhoud (DBO). Hierdoor verdient de investering zich ook echt terug.

Toezicht op DBO

De maatregelen moeten goed werken, dus daar controleert de toezichthouder op. De EML kan daarbij als een checklist gebruikt worden.
DBO is onderdeel van de EML en daar kan dus ook toezicht op gehouden en op gehandhaafd worden. Dat staat in het 11e lid van artikel 2.15 Activiteitenbesluit.

DBO voor alternatieve maatregelen

Natuurlijk moet de drijver van de inrichting ook een alternatieve maatregel doelmatig beheren en onderhouden. Anders dan bij de erkende maatregelen is niet vooraf vast te stellen hoe DBO er bij deze alternatieve maatregel uitziet.

Informatiebank energiebesparing

Ook op de website van de RVO is de EML met nadere toelichting te vinden.