Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) regelt de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning is één geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu.

Er is geen helpdesk voor inhoudelijke (juridische) aspecten van de Wabo. Bedrijven en particulieren kunnen voor vragen over de Wabo en omgevingsvergunningen terecht bij hun eigen gemeente.

Voor het digitaal indienen is er het Omgevingsloket online (OLO). Daarvoor is wel een helpdesk beschikbaar. Zie de pagina's over OLO.

Relatie Omgevingsvergunning milieu met Activiteitenbesluit

voorschriften

Bedrijven met een omgevingsvergunning milieu zijn 'inrichtingen type C' in de zin van het Activiteitenbesluit. Op deze pagina's bespreken we hoe het Activiteitenbesluit naast de vergunning werkt. Voor inrichtingen met IPPC-installaties is er specifieke informatie beschikbaar.

Nieuws

Uw onderwerpen

Standaardteksten omgevingsvergunning

De omgevingsdiensten hebben standaardteksten voor omgevingsvergunningen vastgesteld. Deze teksten kunt u gebruiken bij het opstellen van omgevingsvergunningen.