Gezondheidsrisico's

Deze pagina wordt niet meer geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil is onderdeel geworden van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO). Kijk op de IPLO-website voor actuele informatie over Asbest en gezondheidsrisico's.

Asbest is  gevaarlijk wanneer losse vezels worden ingeademd. Vooral de mate van blootstelling bepaalt het risico op bepaalde aandoeningen.

De met het blote oog onzichtbare asbestvezeltje kunnen, wanneer ze worden ingeademd, diep in de longen doordringen. Op termijn kan dit bepaalde vormen van kanker veroorzaken. In Nederland sterven naar schatting jaarlijks zo’n 700 mensen aan kanker die is veroorzaakt door (vaak beroepsmatige) blootstelling aan asbest.

Waar schuilt het gevaar?

Meestal zitten er jaren tussen het inademen van asbestvezels en het moment van ziek worden. Het gevaar van asbest schuilt dus in het inademen van de vezels: asbestvezels in water en voedsel leveren, voor zover nu  bekend, geen gevaar op voor de gezondheid. In de gewone buitenlucht bevinden zich zo weinig vezels dat het gezondheidsrisico daarvan zeer klein is. Ook wanneer de asbestvezels zijn gebonden aan stevige materialen kunnen ze niet worden ingeademd en zijn de risico’s eveneens zeer klein. Anders wordt het als asbestvezels wél uit een materiaal kunnen vrijkomen.

Hierbij geldt wel dat het gedurende langere tijd inademen van veel vezels meer kans geeft op gezondheidsschade dan een korte of eenmalige blootstelling.

GGD

Wanneer u denkt dat u blootgesteld bent aan asbest en u zich zorgen maakt over uw gezondheid kan de GGD in uw regio u hier meer over vertellen. De GGD heeft een document (gezondheidsrisico van asbest in woningen en publieke gebouwen) opgesteld dat de basis vormt voor haar advisering hierin.