Asbest onderzoeken

Alleen een laboratorium kan met 100% zekerheid vaststellen of een materiaal of product asbest bevat. Wel is het mogelijk producten of materialen te herkennen waarin mogelijk asbest zit.


Uw onderwerpen