Welke asbesthoudende materialen mag ik als particulier zelf verwijderen?

Vraag

Welke asbesthoudende materialen mag ik als particulier zelf verwijderen?

Antwoord

Er zijn verwijderingswerkzaamheden die u als particulier onder bepaalde voorwaarden zelf mag uitvoeren. Ook bij zelf verwijderen moet u altijd vooraf melding doen bij de gemeente.

Deze werkzaamheden zijn:

  • Het (in zijn geheel) verwijderen van geschroefde, hechtgebonden asbesthoudende asbestplaten met een maximum van 35m2  per kadastraal perceel.
  • Het verwijderen van asbesthoudende vloertegels en/of niet-gelijmde asbesthoudende vloerbedekking met een maximum van 35mper kadastraal perceel.

U hebt geen asbestinventarisatie nodig als u het asbest zelf als particulier verwijderd. Als u deze werkzaamheden niet zelf doet moet u een   gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf inschakelen. Dit bedrijf is verplicht vooraf wel een asbestinventarisatie uit te laten voeren.

Het zelf verwijderen van dakleien is voor een particulier verboden. Voor het laten verwijderen van dakleien is ook altijd een asbestinventarisatie nodig. De risicoklasse uit deze inventarisatie maakt dat alleen een gecertificeerd bedrijf dit mag.

Overtredingen van deze regelgeving zijn strafbaar. De regels hiervoor staan in het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. In deze besluiten staan ook de verdere voorwaarden waar de verwijdering aan moet voldoen.

Meer uitleg over particuliere verwijdering vindt u op de site van InfoMil en op de site van Milieucentraal.