Effectiever aan de slag met energiebesparing met het verbeterde filterinstrument

De gebruikers van het Filterinstrument Erkende Maatregelen voor energiebesparing (FEM) hebben het waarschijnlijk zelf al opgemerkt. Het FEM is door de voorstellen van gebruikers op verschillende vlakken verrijkt en verbeterd. Alle nieuwe mogelijkheden en verbeterde functies zijn in dit artikel op een rij gezet.

Hieronder genoemde verrijkingen en verbeteringen gelden voor de openbare versie en de besloten versie van het FEM.

Wat is nieuw?

 • Het is nu mogelijk om verschillende gebouwen binnen 1 inrichting  apart te beoordelen.
 • Het nummer van de Kamer van koophandel kan in de FEM worden ingevuld.
 • Een gebruiker kan ‘zijn/haar’ bevoegdheid aangeven bij het invullen van de gegevens in de FEM namens een derde partij.
 • De resultaten (een rapport en een actielijst) kunnen direct vanuit het FEM per e-mail aan een contactpersoon worden verstuurd.
 • Een aparte actielijst is beschikbaar met alleen de technieken en een realisatiedatum. Deze actielijst is als pdf-bestand downloadbaar en is ook direct per e-mail aan de contactpersoon te versturen.

Wat is verbeterd?

 • De volgorde van de informatie bij de stap “Uitgangssituaties en randvoorwaarden” is aangepast (de uitgangssituaties worden eerst ingevuld en daarna de voorwaarden)
 • Bij het beoordelen van de technieken bij de stap “Checklist” zijn de datumvelden ingericht op de status die men per techniek kan geven. Bijvoorbeeld, bij “Voldoen” kan een datum in het verleden liggen (techniek was op datum x al getroffen). Bij “Voldoet niet” kan de datum alleen in de toekomst liggen.
 • Bij de status “Voldoet via gelijkwaardig alternatief”, “Voldoet deels” en “Niet van toepassing” geldt dat een uitleg moet worden ingevuld.
 • Maatregelen voor doelmatig beheer en onderhoud (DBO) worden nu ook zichtbaarbij de status “Voldoet deels” en “Voldoet niet”. Ook dan is informatie over deze maatregelen nodig.

Hieronder genoemde verrijkingen en verbeteringen gelden alleen voor de besloten versie van het FEM.

Wat is nieuw?

 • Bij het beoordelen van verschillende gebouwen binnen 1 inrichting, wordt in het startscherm de gebouwnaam zichtbaar naast de organisatie. Dit voor de herleidbaarheid van de beoordeling.

Wat is verbeterd?

 • Een persoon die is uitgenodigd om het FEM vooraf in te vullen, krijgt nu ook zelf een kopie (als download) van de informatie. Bij het terugsturen van een ingevulde FEM, heeft de uitgenodigde ook dezelfde informatie die dan is verstuurd. Ook ontvangt deze persoon een verzendbevestiging na insturen.
 • Vanuit een organisatie kan 1 persoon of kunnen meer personen rechten als beheerder bij InfoMil aanvragen. De beheerder kan alle informatie die in de FEM is ingevoerd door medewerkers van dezelfde organisatie bekijken en exporteren naar de eigen werkomgeving via xml.

Meer algemene informatie over het doel, de werking van het FEM en het aanvragen van een gebruikersaccount vindt u op  de pagina Filter Erkende Maatregelen energiebesparing.


Filterinstrumenten Erkende Maatregelen energiebesparing (FEM)