Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999

De Handleiding meten en rekenen Industrielawaai 1999 (Handleiding) geeft richtlijnen en aanwijzingen voor het meten en berekenen van het geluid afkomstig van inrichtingen.

Papieren uitgave

In 2010 is de Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 heruitgegeven. (Uitgever Berghauser Pont Publishing, ISBN: 978-90-73875-95-1.)

De Handleiding bestaat uit vier modules:

  • Inleiding, inclusief toelichting op Methode I en Methode II
  • Methode I voor eenvoudige situaties
  • Methode II voor complexe situaties
  • Bijlagen, o.a. toelichting op procedures en begrippen en veranderingen ten opzichte van de Handleiding-1981

Digitale uitgave

De Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (digitale uitgave 2004) bestaat uit een aantal modules:

Voor de digitale uitgave uit 2004 is een erratalijst beschikbaar: Errata digitale versie HMRI 2004 (pdf, 20 kB)1.

1 N.B. De erratalijst van de uitverkochte papieren uitgave uit 1999 (errata d.d. 24-08-1999 (pdf, 9.7 kB)) is verwerkt in de digitale uitgave van 2004.