Bewerken en verwerken van rubber

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor het mechanisch bewerken, verwerken, reinigen, lijmen en coaten van rubber en rubberproducten. Verder geeft het Activiteitenbesluit voorschriften voor het wegen en mengen van rubbercompounds.

Na selectie van een bepaalde handeling krijgt u een omschrijving hiervan en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.