Bewerken en verwerken van kunststof

Het Activiteitenbesluit geeft voorschriften voor het mechanisch bewerken, reinigen, coaten en lijmen van kunststof en kunststofproducten.

Verder bevat het Activiteitenbesluit voorschriften voor het verwerken van thermoplastisch kunststof en polyesterhars.

Na selectie van een bepaalde handeling krijgt u een omschrijving hiervan en een overzicht van de relevante milieuthema's. Per milieuthema kunt u vervolgens verder naar de uitleg over de voorschriften.

Kunststofbewerking


Elektrolytische of chemische oppervlaktebehandeling

Voor de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de oppervlaktebehandeling van kunststof door een elektrolytisch of chemisch procedé is een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets (OBM) nodig.