Leidt het wassen van verontreinigde poetsdoeken van derden tot vergunningplicht?

Vraag

Is een inrichting waar verontreinigde poetsdoeken van derden worden gewassen vergunningplichtig?

Antwoord

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid binnen de inrichting opgeslagen chemicaliën.

Relevant voor het toetsen van de vergunningplicht is allereerst de vraag of verontreinigde poetsdoeken van derden juridisch gezien afvalstoffen zijn.

Het antwoord hierop is nee, verontreinigde poetsdoeken van derden zijn géén afvalstoffen. Dit is de kern van een uitspraak van de Raad van State (uitspraak nr. 200502491/1). Het wassen van poetsdoeken van derden valt daarom niet onder categorie 28 van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

Dan is de vraag of een poetsdoekenwasserij op grond van een andere categorie uit het Bor vergunningplichtig (type C-inrichting) is.

Een wasserij voor poetsdoeken valt op grond van criteria als het opgesteld elektromotorisch vermogen en/of het gebruik van gevaarlijke stoffen onder het Bor en is daarmee een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer.

De activiteit ‘wassen van poetsdoeken' valt normaliter onder § 4.7a.2 "Reinigen of wassen van textiel" van het Activiteitenbesluit en is in het Bor niet als vergunningplichtig aangewezen.

Als echter meer dan 15m³ PER wordt opgeslagen bij een inrichting voor de reiniging van textiel, dan is sprake van een type C-inrichting (Bor, Bijlage I, onderdeel C, categorie 4.4f) en is § 4.7a.2 niet van toepassing. De voorschriften voor het reinigen van poetsdoeken moeten dan worden opgenomen in de vergunning.

Zie ook vraag en antwoord vergunningplicht wassen textiel besmet met radioactiviteit.