Wijziging Rav 1 oktober 2021

Op 1 oktober 2021 is in de Staatscourant een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2021, nr. IENW/BSK-2021/40346). Deze regeling treedt op 2 oktober 2021 in werking.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd:

  • Er zijn drie nieuwe stalsystemen voor melkrundvee met een voorlopige emissiefactor opgenomen.
  • Vier systeembeschrijvingen zijn aangepast. Hierdoor is duidelijker hoe ze moeten worden gebruikt. Dit heeft geen gevolgen voor de emissiefactoren.
  • De verwijzingen in de opschriften van bijlage 2 en 3 zijn aangepast omdat bij een eerdere wijziging van de Rav een artikellid in artikel 2 is ingevoegd. Hierdoor klopte de verwijzing niet meer.

Meer informatie

Voor verdere toelichting kunt u terecht op de pagina Rav-wijziging 1 oktober 2021