Wijziging Rav 8 maart 2023

Op 8 maart 2023 is een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2023, 5459). Deze wijziging van de regeling trad op 9 maart 2023 (gedeeltelijk) in werking.

Voor verdere toelichting kunt u terecht op de pagina Rav-wijziging 8 maart 2023.