Wijziging Rav 8 maart 2023

Op 8 maart 2023 is in een wijziging van de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) gepubliceerd (Staatscourant 2023, 5459) gepubliceerd. Deze wijziging van de regeling treedt op 9 maart 2023 gedeeltelijk in werking. De wijziging van A 1.13 treedt namelijk op 1 april 2023 in werking.

Wijziging bijlage 1

Bijlage 1 van de Rav is op een aantal punten gewijzigd, de belangrijkste wijzigingen zijn:

Melk- en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A 1)

  • Voor het systeem A 1.13 (BWL 2010.34.V11) is de emissiefactor naar boven bijgesteld.
  • Voor het systeem A 1.39 (BWL2021.08.V1) is een definitieve emissiefactor vastgesteld.
  • Er is een nieuw systeem opgenomen: A 1.40 (BWL 2022.01).

Pluimvee

  • Aan de systeembeschrijving BWL 2017.01.V4 (E 3.9, E 5.15, F 1.8) is een nieuwe variant toegevoegd.