Telt een plateaurooster bij voilerehuisvesting mee voor oppervlakbepaling?

Vraag

Telt een plateaurooster bij volièrehuisvesting mee bij het bepalen van het leefoppervlak?

Antwoord

Alleen als de mest van de dieren op het plateaurooster niet neerkomt op de dieren die eronder zitten.

Dit blijkt uit uitspraak AWB 14/2157 Wijhe, van de Rechtbank Overijssel. Uit onderzoek van de StAB bleek dat onder de plateauroosters bij de legnesten geen voorzieningen zijn (zoals een mestband) om te voorkomen dat mest terechtkomt op dieren die eronder zitten. Voor het aanbrengen van deze voorzieningen is ook niet voldoende ruimte.

Volgens de Richtlijn ammoniak en veehouderij (Rav) en het Informatiedocument Leefoppervlaktes in de Intensieve veehouderij geldt het oppervlakte van deze roosters, vanwege het ontbreken van de mestbanden, niet als bruikbaar leefoppervlak. De StAB concludeert dat de vergunde huisvestingssystemen (oftewel volièrestellingen zonder mestbanden) niet voldoen aan stalbeschrijvingen van de Rav.

De rechtbank volgt de redenering van de StAB.