Geldt de emissiefactor in de Rav voor de pluimveestal inclusief de overdekte uitloop?

Vraag

Wanneer geldt de emissiefactor in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav) voor de pluimveestal inclusief de overdekte uitloop?

Antwoord

In de Rav is bij een aantal huisvestingssystemen voor pluimvee eindnoot 11 opgenomen. Voor deze huisvestingssystemen geldt onder bepaalde voorwaarden de emissiefactor voor de stal inclusief de overdekte uitloop.

De emissiefactor geldt voor de pluimveestal inclusief de overdekte uitloop als het oppervlak van de uitloop geen onderdeel is van het vereiste leefoppervlak. Oftewel, het totaal aantal te houden dieren wordt bepaald op basis van de afmetingen van de stal zonder de overdekte uitloop.

Het oppervlak van de overdekte uitloop kan ook onderdeel zijn van het vereiste leefoppervlak. Het totaal aantal dieren is dan bepaald op basis van de afmeting van de stal inclusief de overdekte uitloop (of een deel daarvan). In dat geval moeten stal en uitloop samen voldoen aan de eisen, die staan in de beschrijving van het huisvestingssysteem. Alleen dan geldt de emissiefactor voor de pluimveestal inclusief de overdekte uitloop.

Informatie over het vereiste leefoppervlak voor pluimvee vindt u in het Besluit houders van dieren.

Zie ook: Wanneer voldoen pluimveestal en overdekte uitloop samen aan de eisen in de systeembeschrijving?

Eindnoot 11 – Regeling ammoniak en veehouderij
Bij een huisvestingssysteem bij de hoofdcategorie kippen waar een overdekte uitloop aanwezig is, geldt de emissiefactor voor het huisvestingssysteem inclusief uitloop als de oppervlakte van de uitloop geen deel uitmaakt van het op grond van het Besluit houders van dieren vereiste leefoppervlak.