Activiteitenbesluit en voorschriften geur

opslag coproduct bij vergister

In het Activiteitenbesluit staan voorschriften voor geur voor de volgende agrarische activiteiten:

  • Opslaan van agrarische bedrijfsstoffen
  • Oslaan van drijfmest en digestaat
  • Composteren
  • Vergisten van mest
  • Opslaan van vloeibare bijvoedermiddelen
  • Landbouwhuisdieren houden
  • Bereiden van brijvoer

Deze voorschriften gelden in principe voor zowel voor de bedrijven die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen, als voor bedrijven die daarnaast een omgevingsvergunning milieu nodig hebben.

Voor de activiteit landbouwhuisdieren houden gelden de voorschriften die zien op bescherming van geurgevoelige objecten, niet voor veehouderijen die een omgevingsvergunning milieu nodig hebben. Voor deze bedrijven gaat de toets via de Wet geurhinder en veehouderij.

Hieronder wordt er op iedere activiteit apart ingegaan:


Hoe werkt het vanaf 2023?

banner_hoe_werkt_het_vanaf_2021