Wetteksten Wgv

Hier staan de officiële teksten van de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv), en de wijzigingen daarop.

U vindt hier ook toelichtingen en Kamerstukken, die te maken hebben met de Wgv.

Toelichtingen op wetsvoorstel Wgv