Geur en ruimtelijke planvorming

In dit onderdeel staat de omgekeerde werking van geur toegelicht en de beoordeling van de ruimtelijke plannen daarbij. Het gaat dan om de doorwerking van de volgende geurwetgeving:

  • Wet geurhinder en veehouderij: de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) is het toetsingskader voor de beoordeling van geur van dierenverblijven bij veehouderijen. Dit geldt als het gaat om de omgevingsvergunning milieu.

  • Activiteitenbesluit: het Activiteitenbesluit bevat in artikel 3.115 e.v. geurvoorschriften voor veehouderijen type B, die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen. Deze bedrijven hebben geen omgevingsvergunning milieu nodig, waardoor de Wgv niet van toepassing is.