Aanpak overbelaste situaties

Op deze pagina vindt u informatie over de juridische mogelijkheden om maatregelen te nemen bij bestaande voor geur overbelaste situaties. Er is onderscheid gemaakt in geur vanwege het houden van landbouwhuisdieren in dierenverblijven en geur vanwege andere agrarische activiteiten.