Vragen en antwoorden

Hier vindt u vragen en antwoorden over de beoordeling van geurhinder van stallen.

U kunt deze informatie gebruiken bij veehouderijen die onder de Wet geurhinder en veehouderij vallen of die volledig onder het Activiteitenbesluit vallen.