Fakkelinstallatie

Als een fakkel wordt toegepast, moet de positionering van de fakkel of afblaasinrichting aan veiligheidseisen voldoen. Deze veiligheidseisen staan in de Richtlijn NPR 7910-1 ‘Gevarenzone-indeling met betrekking tot explosiegevaar’.

Zie verder paragraaf ‘Emissies naar de lucht’  voor de voorschriften voor een fakkelinstallatie. Deze maatregelen zullen vaak al noodzakelijk zijn vanwege Arbowet- en regelgeving.