Elektronische monitoring

De vergistingsinstallatie moet een elektronisch monitoringssysteem hebben om de goede werking van de installatie te controleren. De belangrijkste parameters die het systeem moet registreren zijn de druk en de stroming van het gas. Het gaat dan om het monitoren van de druk in de verschillende installatieonderdelen. De stroming van het gas kan worden gecontroleerd door het gasdebiet of de draaiuren van de pompen en ventilatoren. Het monitoringssysteem meldt en registreert afwijkende procescondities, die kunnen leiden tot onveilige situaties of emissie van vergistingsgas. De vergunninghouder zorgt ervoor dat zo snel mogelijk actie wordt ondernomen om een incident dat is gemeld door het systeem op te lossen. Dit is in ieder geval binnen een uur na de melding door het systeem.

Kwaliteit levering groen gas

Bij groen gas levering moet de vergunninghouder de kwaliteit van het geleverde gas bewaken. Dit kan met een gaschromatograaf als onderdeel van de monitoring.

Voorschrift: monitoring
1. De covergistingsinstallatie heeft een elektronisch monitoringssysteem om de goede werking van de installatie te controleren. Het systeem waarschuwt de vergunninghouder bij afwijkende procescondities die kunnen leiden tot onveilige situaties. Daarnaast meldt het systeem de emissie van vergistingsgas.
2. Het monitoringssysteem meet in ieder geval continu de druk en de stroming van het gas.
3. Bij de levering van groen gas op het aardgasnetwerk wordt met een gaschromatograaf de kwaliteit van het geleverde gas bewaakt.
4. Als het monitoringssysteem een waarschuwing geeft, worden maatregelen getroffen om een goede werking van de covergistingsinstallatie te waarborgen. Onveilige situaties of emissies van vergistingsgas moeten worden voorkomen.
5. De vergunninghouder zorgt dat binnen een uur na de waarschuwing actie wordt ondernomen om incidenten die zijn gemeld door het systeem te verhelpen.
6. In een procedure staat welke maatregelen nodig zijn als het monitoringssysteem een waarschuwing geeft.